Galerija Filološkog fakulteta » 10. 06. 2017. | Dan otvorenih vrata