Galerija Filološkog fakulteta » 29. 02. 2020. | Dan otvorenih vrata