Galerija Filološkog fakulteta » 01. 03. 2019. | Svečano otvaranje učionice 012