Galerija Filološkog fakulteta » 30. 10. 2018. | Takmičenje u govorništvu na korejskom jeziku