Galerija Filološkog fakulteta » 26. 10. 2018. | Konferencija "Mapping Balkan routes"

Dana 26. 10. 2018. Godine održana je druga međunarodna konferencija posvećena balkanološkim studijama “Mapping Balkan routes: literary, cultural and linguistic landscapes 2” European perspectives.
Konferenciju je organizovao Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu u saradnji sa Fakultetom za humanističke nauke Univerziteta u Valoni “Ismail Qemali". Konferenciju su otvorili: uvažena rektorka Univerziteta u Beogradu, prof. Ivanka Popović, uvaženi rektor Univerziteta u Valoni "Ismail Qemali", prof. Roland Zisi, prof. Julijana Vučo, prodekan za međunarodnu saradnju na Filološkom fakultetu u Beogradu, prof. Vesna Polovina, šef Katedre za albanski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beoegradu, vanredni prof. Armela Panajoti, šef Katedre za strane jezike na Fakultetu za humanističke nauke Univerziteta u Valoni I akademik, prof. Flјoreša Dado, član Albanske akademije nauka.