Galerija Filološkog fakulteta » 23. 10. 2018. | Poseta Nj.E. Alone Fišer-Kam, ambasadorke Izraela