Galerija Filološkog fakulteta » 22. 10. 2018. | Poseta g. Vladimira Medinskog, ministra kulture Ruske Federacije