Galerija Filološkog fakulteta » 20-27. 08. 2018. | XVI Međunarodni kongres slavista » 22. 08. 2018. | Sastanak Međunarodnog komiteta slavista