Galerija Filološkog fakulteta » 01. 06. 2018. | Peta bijenalna konferencija Društva „Džon Apdajk“

Petu bijenalnu konferenciju Društva „Džon Apdajk“, prvu izvan SAD, otvorio je 1. juna britanski pisac Ijan Mekjuan predavanjem održanim u Sali heroja.