Galerija Filološkog fakulteta » 30. 05. 2018. | Konferencija "Kultura univerziteta i filologije"