Galerija Filološkog fakulteta » 29. 05. 2018. | Predavanje prof. Delie Ungureanu