Galerija Filološkog fakulteta » 11. 05. 2018. | Poseta g. Paolo Alija, predsednika Parlamentarne skupštine NATO

Predsednik Parlamentarne skupštine NATO, g. Paolo Ali, u pratnji predsednika Političkog odbora PS NATO, g. Štefana Zaksa, posetio je Filološki fakultet 11. maja. Na sastanku se razgovaralo o mogućnostima pedagoške saradnje između PS NATO i Filološkog fakulteta u okviru Master akademskih studija iz konerencijskog, stručnog i audiovizuelnog prevođenja, Master studija Kulture u dijalogu i drugih studija, kroz programe Radne grupe za edukaciju PS NATO. Pedagoška saradnja bi obuhvatila razmenu predavača i prevodilaca, studentske prakse i studijske boravke, kao i učešće na relevantnim konferencijama.