Galerija Filološkog fakulteta » 11. 05. 2018. | Poseta dekana Filozofskog fakulteta Univerziteta u Splitu, prof. dr Glorije Vickov