Galerija Filološkog fakulteta » 18. 03. 2017. | Dan otvorenih vrata