Galerija Filološkog fakulteta » 11. 12. 2017. | Maksim Gorki - Olimpijada učenika i studenata