Galerija Filološkog fakulteta » 07. 11. 2017. | Poseta g. Tošio Hajašija, savetnika Japanske Fondacije iz Budimpešte