Galerija Filološkog fakulteta » 06. 12. 2017. | 45 godina hora Lučinuška